[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [Xen-devel] [PATCH 1/2] misc: Replace zero-length arrays with flexible array member (automatic)


 • To: Philippe Mathieu-Daudé <philmd@xxxxxxxxxx>, qemu-devel@xxxxxxxxxx
 • From: David Hildenbrand <david@xxxxxxxxxx>
 • Date: Wed, 4 Mar 2020 09:19:43 +0100
 • Autocrypt: addr=david@xxxxxxxxxx; prefer-encrypt=mutual; keydata= mQINBFXLn5EBEAC+zYvAFJxCBY9Tr1xZgcESmxVNI/0ffzE/ZQOiHJl6mGkmA1R7/uUpiCjJ dBrn+lhhOYjjNefFQou6478faXE6o2AhmebqT4KiQoUQFV4R7y1KMEKoSyy8hQaK1umALTdL QZLQMzNE74ap+GDK0wnacPQFpcG1AE9RMq3aeErY5tujekBS32jfC/7AnH7I0v1v1TbbK3Gp XNeiN4QroO+5qaSr0ID2sz5jtBLRb15RMre27E1ImpaIv2Jw8NJgW0k/D1RyKCwaTsgRdwuK Kx/Y91XuSBdz0uOyU/S8kM1+ag0wvsGlpBVxRR/xw/E8M7TEwuCZQArqqTCmkG6HGcXFT0V9 PXFNNgV5jXMQRwU0O/ztJIQqsE5LsUomE//bLwzj9IVsaQpKDqW6TAPjcdBDPLHvriq7kGjt WhVhdl0qEYB8lkBEU7V2Yb+SYhmhpDrti9Fq1EsmhiHSkxJcGREoMK/63r9WLZYI3+4W2rAc UucZa4OT27U5ZISjNg3Ev0rxU5UH2/pT4wJCfxwocmqaRr6UYmrtZmND89X0KigoFD/XSeVv jwBRNjPAubK9/k5NoRrYqztM9W6sJqrH8+UWZ1Idd/DdmogJh0gNC0+N42Za9yBRURfIdKSb B3JfpUqcWwE7vUaYrHG1nw54pLUoPG6sAA7Mehl3nd4pZUALHwARAQABtCREYXZpZCBIaWxk ZW5icmFuZCA8ZGF2aWRAcmVkaGF0LmNvbT6JAlgEEwEIAEICGwMFCQlmAYAGCwkIBwMCBhUI AgkKCwQWAgMBAh4BAheAFiEEG9nKrXNcTDpGDfzKTd4Q9wD/g1oFAl3pImkCGQEACgkQTd4Q 9wD/g1o+VA//SFvIHUAvul05u6wKv/pIR6aICPdpF9EIgEU448g+7FfDgQwcEny1pbEzAmiw zAXIQ9H0NZh96lcq+yDLtONnXk/bEYWHHUA014A1wqcYNRY8RvY1+eVHb0uu0KYQoXkzvu+s Dncuguk470XPnscL27hs8PgOP6QjG4jt75K2LfZ0eAqTOUCZTJxA8A7E9+XTYuU0hs7QVrWJ jQdFxQbRMrYz7uP8KmTK9/Cnvqehgl4EzyRaZppshruKMeyheBgvgJd5On1wWq4ZUV5PFM4x II3QbD3EJfWbaJMR55jI9dMFa+vK7MFz3rhWOkEx/QR959lfdRSTXdxs8V3zDvChcmRVGN8U Vo93d1YNtWnA9w6oCW1dnDZ4kgQZZSBIjp6iHcA08apzh7DPi08jL7M9UQByeYGr8KuR4i6e RZI6xhlZerUScVzn35ONwOC91VdYiQgjemiVLq1WDDZ3B7DIzUZ4RQTOaIWdtXBWb8zWakt/ ztGhsx0e39Gvt3391O1PgcA7ilhvqrBPemJrlb9xSPPRbaNAW39P8ws/UJnzSJqnHMVxbRZC Am4add/SM+OCP0w3xYss1jy9T+XdZa0lhUvJfLy7tNcjVG/sxkBXOaSC24MFPuwnoC9WvCVQ ZBxouph3kqc4Dt5X1EeXVLeba+466P1fe1rC8MbcwDkoUo65Ag0EVcufkQEQAOfX3n0g0fZz Bgm/S2zF/kxQKCEKP8ID+Vz8sy2GpDvveBq4H2Y34XWsT1zLJdvqPI4af4ZSMxuerWjXbVWb T6d4odQIG0fKx4F8NccDqbgHeZRNajXeeJ3R7gAzvWvQNLz4piHrO/B4tf8svmRBL0ZB5P5A 2uhdwLU3NZuK22zpNn4is87BPWF8HhY0L5fafgDMOqnf4guJVJPYNPhUFzXUbPqOKOkL8ojk CXxkOFHAbjstSK5Ca3fKquY3rdX3DNo+EL7FvAiw1mUtS+5GeYE+RMnDCsVFm/C7kY8c2d0G NWkB9pJM5+mnIoFNxy7YBcldYATVeOHoY4LyaUWNnAvFYWp08dHWfZo9WCiJMuTfgtH9tc75 7QanMVdPt6fDK8UUXIBLQ2TWr/sQKE9xtFuEmoQGlE1l6bGaDnnMLcYu+Asp3kDT0w4zYGsx 5r6XQVRH4+5N6eHZiaeYtFOujp5n+pjBaQK7wUUjDilPQ5QMzIuCL4YjVoylWiBNknvQWBXS lQCWmavOT9sttGQXdPCC5ynI+1ymZC1ORZKANLnRAb0NH/UCzcsstw2TAkFnMEbo9Zu9w7Kv AxBQXWeXhJI9XQssfrf4Gusdqx8nPEpfOqCtbbwJMATbHyqLt7/oz/5deGuwxgb65pWIzufa N7eop7uh+6bezi+rugUI+w6DABEBAAGJAiUEGAECAA8FAlXLn5ECGwwFCQlmAYAACgkQTd4Q 9wD/g1qA6w/+M+ggFv+JdVsz5+ZIc6MSyGUozASX+bmIuPeIecc9UsFRatc91LuJCKMkD9Uv GOcWSeFpLrSGRQ1Z7EMzFVU//qVs6uzhsNk0RYMyS0B6oloW3FpyQ+zOVylFWQCzoyyf227y GW8HnXunJSC+4PtlL2AY4yZjAVAPLK2l6mhgClVXTQ/S7cBoTQKP+jvVJOoYkpnFxWE9pn4t H5QIFk7Ip8TKr5k3fXVWk4lnUi9MTF/5L/mWqdyIO1s7cjharQCstfWCzWrVeVctpVoDfJWp 4LwTuQ5yEM2KcPeElLg5fR7WB2zH97oI6/Ko2DlovmfQqXh9xWozQt0iGy5tWzh6I0JrlcxJ ileZWLccC4XKD1037Hy2FLAjzfoWgwBLA6ULu0exOOdIa58H4PsXtkFPrUF980EEibUp0zFz GotRVekFAceUaRvAj7dh76cToeZkfsjAvBVb4COXuhgX6N4pofgNkW2AtgYu1nUsPAo+NftU CxrhjHtLn4QEBpkbErnXQyMjHpIatlYGutVMS91XTQXYydCh5crMPs7hYVsvnmGHIaB9ZMfB njnuI31KBiLUks+paRkHQlFcgS2N3gkRBzH7xSZ+t7Re3jvXdXEzKBbQ+dC3lpJB0wPnyMcX FOTT3aZT7IgePkt5iC/BKBk3hqKteTnJFeVIT7EC+a6YUFg=
 • Cc: Fam Zheng <fam@xxxxxxxxxx>, Peter Maydell <peter.maydell@xxxxxxxxxx>, "Michael S. Tsirkin" <mst@xxxxxxxxxx>, Jason Wang <jasowang@xxxxxxxxxx>, Yuval Shaia <yuval.shaia.ml@xxxxxxxxx>, Gerd Hoffmann <kraxel@xxxxxxxxxx>, Eric Blake <eblake@xxxxxxxxxx>, Stefano Stabellini <sstabellini@xxxxxxxxxx>, qemu-block@xxxxxxxxxx, Paul Durrant <paul@xxxxxxx>, "Gustavo A . R . Silva" <gustavo@xxxxxxxxxxxxxx>, Halil Pasic <pasic@xxxxxxxxxxxxx>, Christian Borntraeger <borntraeger@xxxxxxxxxx>, "Gonglei \(Arei\)" <arei.gonglei@xxxxxxxxxx>, Marcel Apfelbaum <marcel.apfelbaum@xxxxxxxxx>, Anthony Perard <anthony.perard@xxxxxxxxxx>, Marc-André Lureau <marcandre.lureau@xxxxxxxxxx>, Thomas Huth <thuth@xxxxxxxxxx>, Eduardo Habkost <ehabkost@xxxxxxxxxx>, Eric Auger <eric.auger@xxxxxxxxxx>, qemu-s390x@xxxxxxxxxx, qemu-arm@xxxxxxxxxx, xen-devel@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, John Snow <jsnow@xxxxxxxxxx>, Richard Henderson <rth@xxxxxxxxxxx>, Kevin Wolf <kwolf@xxxxxxxxxx>, Xiao Guangrong <xiaoguangrong.eric@xxxxxxxxx>, Cornelia Huck <cohuck@xxxxxxxxxx>, Laurent Vivier <laurent@xxxxxxxxx>, Max Reitz <mreitz@xxxxxxxxxx>, Igor Mammedov <imammedo@xxxxxxxxxx>, Paolo Bonzini <pbonzini@xxxxxxxxxx>
 • Delivery-date: Wed, 04 Mar 2020 08:20:12 +0000
 • List-id: Xen developer discussion <xen-devel.lists.xenproject.org>

On 04.03.20 01:51, Philippe Mathieu-Daudé wrote:
> Description copied from Linux kernel commit from Gustavo A. R. Silva
> (see [3]):
> 
> --v-- description start --v--
> 
>  The current codebase makes use of the zero-length array language
>  extension to the C90 standard, but the preferred mechanism to
>  declare variable-length types such as these ones is a flexible
>  array member [1], introduced in C99:
> 
>  struct foo {
>    int stuff;
>    struct boo array[];
>  };
> 
>  By making use of the mechanism above, we will get a compiler
>  warning in case the flexible array does not occur last in the
>  structure, which will help us prevent some kind of undefined
>  behavior bugs from being unadvertenly introduced [2] to the
>  Linux codebase from now on.
> 
> --^-- description end --^--
> 
> Do the similar housekeeping in the QEMU codebase (which uses
> C99 since commit 7be41675f7cb).
> 
> All these instances of code were found with the help of the
> following Coccinelle script:
> 
>  @@
>  identifier s, a;
>  type T;
>  @@
>  struct s {
>    ...
>  -  T a[0];
>  +  T a[];
>  };
>  @@
>  identifier s, a;
>  type T;
>  @@
>  struct s {
>    ...
>  -  T a[0];
>  +  T a[];
>  } QEMU_PACKED;
> 
> [1] https://gcc.gnu.org/onlinedocs/gcc/Zero-Length.html
> [2] 
> https://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/torvalds/linux.git/commit/?id=76497732932f
> [3] 
> https://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/gustavoars/linux.git/commit/?id=17642a2fbd2c1
> 
> Inspired-by: Gustavo A. R. Silva <gustavo@xxxxxxxxxxxxxx>
> Signed-off-by: Philippe Mathieu-Daudé <philmd@xxxxxxxxxx>
> ---
> bsd-user/qemu.h            | 2 +-
> contrib/libvhost-user/libvhost-user.h | 2 +-
> hw/m68k/bootinfo.h          | 2 +-
> hw/scsi/srp.h             | 6 +++---
> hw/xen/xen_pt.h            | 2 +-
> include/hw/acpi/acpi-defs.h      | 12 ++++++------
> include/hw/arm/smmu-common.h     | 2 +-
> include/hw/i386/intel_iommu.h     | 3 ++-
> include/hw/virtio/virtio-iommu.h   | 2 +-
> include/sysemu/cryptodev.h      | 2 +-
> include/tcg/tcg.h           | 2 +-
> pc-bios/s390-ccw/bootmap.h      | 2 +-
> pc-bios/s390-ccw/sclp.h        | 2 +-
> tests/qtest/libqos/ahci.h       | 2 +-
> block/linux-aio.c           | 2 +-
> hw/acpi/nvdimm.c           | 6 +++---
> hw/dma/soc_dma.c           | 2 +-
> hw/i386/x86.c             | 2 +-
> hw/misc/omap_l4.c           | 2 +-
> hw/nvram/eeprom93xx.c         | 2 +-
> hw/rdma/vmw/pvrdma_qp_ops.c      | 4 ++--
> hw/usb/dev-network.c         | 2 +-
> hw/usb/dev-smartcard-reader.c     | 4 ++--
> hw/virtio/virtio.c          | 4 ++--
> net/queue.c              | 2 +-
> 25 files changed, 38 insertions(+), 37 deletions(-)
> 
> diff --git a/bsd-user/qemu.h b/bsd-user/qemu.h
> index 09e8aed9c7..f8bb1e5459 100644
> --- a/bsd-user/qemu.h
> +++ b/bsd-user/qemu.h
> @@ -95,7 +95,7 @@ typedef struct TaskState {
>   struct sigqueue *first_free; /* first free siginfo queue entry */
>   int signal_pending; /* non zero if a signal may be pending */
> 
> -  uint8_t stack[0];
> +  uint8_t stack[];
> } __attribute__((aligned(16))) TaskState;
> 
> void init_task_state(TaskState *ts);
> diff --git a/contrib/libvhost-user/libvhost-user.h 
> b/contrib/libvhost-user/libvhost-user.h
> index 6fc8000e99..f30394fab6 100644
> --- a/contrib/libvhost-user/libvhost-user.h
> +++ b/contrib/libvhost-user/libvhost-user.h
> @@ -286,7 +286,7 @@ typedef struct VuVirtqInflight {
>   uint16_t used_idx;
> 
>   /* Used to track the state of each descriptor in descriptor table */
> -  VuDescStateSplit desc[0];
> +  VuDescStateSplit desc[];
> } VuVirtqInflight;
> 
> typedef struct VuVirtqInflightDesc {
> diff --git a/hw/m68k/bootinfo.h b/hw/m68k/bootinfo.h
> index 5f8ded2686..c954270aad 100644
> --- a/hw/m68k/bootinfo.h
> +++ b/hw/m68k/bootinfo.h
> @@ -14,7 +14,7 @@
> struct bi_record {
>   uint16_t tag;    /* tag ID */
>   uint16_t size;    /* size of record */
> -  uint32_t data[0];  /* data */
> +  uint32_t data[];   /* data */
> };
> 
> /* machine independent tags */
> diff --git a/hw/scsi/srp.h b/hw/scsi/srp.h
> index d27f31d2d5..54c954badd 100644
> --- a/hw/scsi/srp.h
> +++ b/hw/scsi/srp.h
> @@ -112,7 +112,7 @@ struct srp_direct_buf {
> struct srp_indirect_buf {
>   struct srp_direct_buf  table_desc;
>   uint32_t         len;
> -  struct srp_direct_buf  desc_list[0];
> +  struct srp_direct_buf  desc_list[];
> } QEMU_PACKED;
> 
> enum {
> @@ -211,7 +211,7 @@ struct srp_cmd {
>   uint8_t  reserved4;
>   uint8_t  add_cdb_len;
>   uint8_t  cdb[16];
> -  uint8_t  add_data[0];
> +  uint8_t  add_data[];
> } QEMU_PACKED;
> 
> enum {
> @@ -241,7 +241,7 @@ struct srp_rsp {
>   uint32_t  data_in_res_cnt;
>   uint32_t  sense_data_len;
>   uint32_t  resp_data_len;
> -  uint8_t  data[0];
> +  uint8_t  data[];
> } QEMU_PACKED;
> 
> #endif /* SCSI_SRP_H */
> diff --git a/hw/xen/xen_pt.h b/hw/xen/xen_pt.h
> index 9167bbaf6d..179775db7b 100644
> --- a/hw/xen/xen_pt.h
> +++ b/hw/xen/xen_pt.h
> @@ -203,7 +203,7 @@ typedef struct XenPTMSIX {
>   uint64_t mmio_base_addr;
>   MemoryRegion mmio;
>   void *phys_iomem_base;
> -  XenPTMSIXEntry msix_entry[0];
> +  XenPTMSIXEntry msix_entry[];
> } XenPTMSIX;
> 
> struct XenPCIPassthroughState {
> diff --git a/include/hw/acpi/acpi-defs.h b/include/hw/acpi/acpi-defs.h
> index 57a3f58b0c..19f7ba7b70 100644
> --- a/include/hw/acpi/acpi-defs.h
> +++ b/include/hw/acpi/acpi-defs.h
> @@ -518,7 +518,7 @@ struct AcpiDmarDeviceScope {
>   struct {
>     uint8_t device;
>     uint8_t function;
> -  } path[0];
> +  } path[];
> } QEMU_PACKED;
> typedef struct AcpiDmarDeviceScope AcpiDmarDeviceScope;
> 
> @@ -530,7 +530,7 @@ struct AcpiDmarHardwareUnit {
>   uint8_t reserved;
>   uint16_t pci_segment;  /* The PCI Segment associated with this unit */
>   uint64_t address;  /* Base address of remapping hardware register-set */
> -  AcpiDmarDeviceScope scope[0];
> +  AcpiDmarDeviceScope scope[];
> } QEMU_PACKED;
> typedef struct AcpiDmarHardwareUnit AcpiDmarHardwareUnit;
> 
> @@ -541,7 +541,7 @@ struct AcpiDmarRootPortATS {
>   uint8_t flags;
>   uint8_t reserved;
>   uint16_t pci_segment;
> -  AcpiDmarDeviceScope scope[0];
> +  AcpiDmarDeviceScope scope[];
> } QEMU_PACKED;
> typedef struct AcpiDmarRootPortATS AcpiDmarRootPortATS;
> 
> @@ -604,7 +604,7 @@ typedef struct AcpiIortMemoryAccess AcpiIortMemoryAccess;
> struct AcpiIortItsGroup {
>   ACPI_IORT_NODE_HEADER_DEF
>   uint32_t its_count;
> -  uint32_t identifiers[0];
> +  uint32_t identifiers[];
> } QEMU_PACKED;
> typedef struct AcpiIortItsGroup AcpiIortItsGroup;
> 
> @@ -621,7 +621,7 @@ struct AcpiIortSmmu3 {
>   uint32_t pri_gsiv;
>   uint32_t gerr_gsiv;
>   uint32_t sync_gsiv;
> -  AcpiIortIdMapping id_mapping_array[0];
> +  AcpiIortIdMapping id_mapping_array[];
> } QEMU_PACKED;
> typedef struct AcpiIortSmmu3 AcpiIortSmmu3;
> 
> @@ -630,7 +630,7 @@ struct AcpiIortRC {
>   AcpiIortMemoryAccess memory_properties;
>   uint32_t ats_attribute;
>   uint32_t pci_segment_number;
> -  AcpiIortIdMapping id_mapping_array[0];
> +  AcpiIortIdMapping id_mapping_array[];
> } QEMU_PACKED;
> typedef struct AcpiIortRC AcpiIortRC;
> 
> diff --git a/include/hw/arm/smmu-common.h b/include/hw/arm/smmu-common.h
> index 1f37844e5c..ca4a4b1ad1 100644
> --- a/include/hw/arm/smmu-common.h
> +++ b/include/hw/arm/smmu-common.h
> @@ -85,7 +85,7 @@ typedef struct SMMUDevice {
> 
> typedef struct SMMUPciBus {
>   PCIBus    *bus;
> -  SMMUDevice  *pbdev[0]; /* Parent array is sparse, so dynamically alloc 
> */
> +  SMMUDevice  *pbdev[]; /* Parent array is sparse, so dynamically alloc */
> } SMMUPciBus;
> 
> typedef struct SMMUIOTLBKey {
> diff --git a/include/hw/i386/intel_iommu.h b/include/hw/i386/intel_iommu.h
> index 66b931e526..67aaa64c1b 100644
> --- a/include/hw/i386/intel_iommu.h
> +++ b/include/hw/i386/intel_iommu.h
> @@ -118,7 +118,8 @@ struct VTDAddressSpace {
> 
> struct VTDBus {
>   PCIBus* bus;       /* A reference to the bus to provide 
> translation for */
> -  VTDAddressSpace *dev_as[0];   /* A table of VTDAddressSpace objects 
> indexed by devfn */
> +  /* A table of VTDAddressSpace objects indexed by devfn */
> +  VTDAddressSpace *dev_as[];
> };
> 
> struct VTDIOTLBEntry {
> diff --git a/include/hw/virtio/virtio-iommu.h 
> b/include/hw/virtio/virtio-iommu.h
> index 6f67f1020a..e653004d7c 100644
> --- a/include/hw/virtio/virtio-iommu.h
> +++ b/include/hw/virtio/virtio-iommu.h
> @@ -41,7 +41,7 @@ typedef struct IOMMUDevice {
> 
> typedef struct IOMMUPciBus {
>   PCIBus    *bus;
> -  IOMMUDevice *pbdev[0]; /* Parent array is sparse, so dynamically alloc 
> */
> +  IOMMUDevice *pbdev[]; /* Parent array is sparse, so dynamically alloc */
> } IOMMUPciBus;
> 
> typedef struct VirtIOIOMMU {
> diff --git a/include/sysemu/cryptodev.h b/include/sysemu/cryptodev.h
> index a9afb7e5b5..35eab06d0e 100644
> --- a/include/sysemu/cryptodev.h
> +++ b/include/sysemu/cryptodev.h
> @@ -143,7 +143,7 @@ typedef struct CryptoDevBackendSymOpInfo {
>   uint8_t *dst;
>   uint8_t *aad_data;
>   uint8_t *digest_result;
> -  uint8_t data[0];
> +  uint8_t data[];
> } CryptoDevBackendSymOpInfo;
> 
> typedef struct CryptoDevBackendClass {
> diff --git a/include/tcg/tcg.h b/include/tcg/tcg.h
> index 54e5446880..c48bd76b0a 100644
> --- a/include/tcg/tcg.h
> +++ b/include/tcg/tcg.h
> @@ -267,7 +267,7 @@ struct TCGLabel {
> typedef struct TCGPool {
>   struct TCGPool *next;
>   int size;
> -  uint8_t data[0] __attribute__ ((aligned));
> +  uint8_t data[] __attribute__ ((aligned));
> } TCGPool;
> 
> #define TCG_POOL_CHUNK_SIZE 32768
> diff --git a/pc-bios/s390-ccw/bootmap.h b/pc-bios/s390-ccw/bootmap.h
> index 94f53a5f1e..12a0166aae 100644
> --- a/pc-bios/s390-ccw/bootmap.h
> +++ b/pc-bios/s390-ccw/bootmap.h
> @@ -136,7 +136,7 @@ typedef struct BootMapScriptHeader {
> 
> typedef struct BootMapScript {
>   BootMapScriptHeader header;
> -  BootMapScriptEntry entry[0];
> +  BootMapScriptEntry entry[];
> } __attribute__ ((packed)) BootMapScript;
> 
> /*
> diff --git a/pc-bios/s390-ccw/sclp.h b/pc-bios/s390-ccw/sclp.h
> index 8450161ba7..64b53cad29 100644
> --- a/pc-bios/s390-ccw/sclp.h
> +++ b/pc-bios/s390-ccw/sclp.h
> @@ -95,7 +95,7 @@ typedef struct EventBufferHeader {
> typedef struct WriteEventData {
>   SCCBHeader h;
>   EventBufferHeader ebh;
> -  char data[0];
> +  char data[];
> } __attribute__((packed)) WriteEventData;
> 
> typedef struct ReadEventData {
> diff --git a/tests/qtest/libqos/ahci.h b/tests/qtest/libqos/ahci.h
> index f05b3e5fce..44ab1104b5 100644
> --- a/tests/qtest/libqos/ahci.h
> +++ b/tests/qtest/libqos/ahci.h
> @@ -351,7 +351,7 @@ typedef struct AHCIQState {
> typedef struct FIS {
>   uint8_t fis_type;
>   uint8_t flags;
> -  char data[0];
> +  char data[];
> } __attribute__((__packed__)) FIS;
> 
> /**
> diff --git a/block/linux-aio.c b/block/linux-aio.c
> index 91204a25a2..3c0527c2bf 100644
> --- a/block/linux-aio.c
> +++ b/block/linux-aio.c
> @@ -121,7 +121,7 @@ struct aio_ring {
>   unsigned  incompat_features;
>   unsigned  header_length; /* size of aio_ring */
> 
> -  struct io_event io_events[0];
> +  struct io_event io_events[];
> };
> 
> /**
> diff --git a/hw/acpi/nvdimm.c b/hw/acpi/nvdimm.c
> index 5219dd0e2e..eb6a37b14e 100644
> --- a/hw/acpi/nvdimm.c
> +++ b/hw/acpi/nvdimm.c
> @@ -485,7 +485,7 @@ struct NvdimmFuncGetLabelDataOut {
>   /* the size of buffer filled by QEMU. */
>   uint32_t len;
>   uint32_t func_ret_status; /* return status code. */
> -  uint8_t out_buf[0]; /* the data got via Get Namesapce Label function. */
> +  uint8_t out_buf[]; /* the data got via Get Namesapce Label function. */
> } QEMU_PACKED;
> typedef struct NvdimmFuncGetLabelDataOut NvdimmFuncGetLabelDataOut;
> QEMU_BUILD_BUG_ON(sizeof(NvdimmFuncGetLabelDataOut) > 
> NVDIMM_DSM_MEMORY_SIZE);
> @@ -493,7 +493,7 @@ QEMU_BUILD_BUG_ON(sizeof(NvdimmFuncGetLabelDataOut) > 
> NVDIMM_DSM_MEMORY_SIZE);
> struct NvdimmFuncSetLabelDataIn {
>   uint32_t offset; /* the offset in the namespace label data area. */
>   uint32_t length; /* the size of data is to be written via the function. 
> */
> -  uint8_t in_buf[0]; /* the data written to label data area. */
> +  uint8_t in_buf[]; /* the data written to label data area. */
> } QEMU_PACKED;
> typedef struct NvdimmFuncSetLabelDataIn NvdimmFuncSetLabelDataIn;
> QEMU_BUILD_BUG_ON(sizeof(NvdimmFuncSetLabelDataIn) +
> @@ -510,7 +510,7 @@ struct NvdimmFuncReadFITOut {
>   /* the size of buffer filled by QEMU. */
>   uint32_t len;
>   uint32_t func_ret_status; /* return status code. */
> -  uint8_t fit[0]; /* the FIT data. */
> +  uint8_t fit[]; /* the FIT data. */
> } QEMU_PACKED;
> typedef struct NvdimmFuncReadFITOut NvdimmFuncReadFITOut;
> QEMU_BUILD_BUG_ON(sizeof(NvdimmFuncReadFITOut) > NVDIMM_DSM_MEMORY_SIZE);
> diff --git a/hw/dma/soc_dma.c b/hw/dma/soc_dma.c
> index c3e41581b6..3a430057f5 100644
> --- a/hw/dma/soc_dma.c
> +++ b/hw/dma/soc_dma.c
> @@ -80,7 +80,7 @@ struct dma_s {
>   } *memmap;
>   int memmap_size;
> 
> -  struct soc_dma_ch_s ch[0];
> +  struct soc_dma_ch_s ch[];
> };
> 
> static void soc_dma_ch_schedule(struct soc_dma_ch_s *ch, int delay_bytes)
> diff --git a/hw/i386/x86.c b/hw/i386/x86.c
> index 7f38e6ba8b..08246523f2 100644
> --- a/hw/i386/x86.c
> +++ b/hw/i386/x86.c
> @@ -328,7 +328,7 @@ struct setup_data {
>   uint64_t next;
>   uint32_t type;
>   uint32_t len;
> -  uint8_t data[0];
> +  uint8_t data[];
> } __attribute__((packed));
> 
> 
> diff --git a/hw/misc/omap_l4.c b/hw/misc/omap_l4.c
> index 61b6df564a..54aeaecd69 100644
> --- a/hw/misc/omap_l4.c
> +++ b/hw/misc/omap_l4.c
> @@ -24,7 +24,7 @@ struct omap_l4_s {
>   MemoryRegion *address_space;
>   hwaddr base;
>   int ta_num;
> -  struct omap_target_agent_s ta[0];
> +  struct omap_target_agent_s ta[];
> };
> 
> struct omap_l4_s *omap_l4_init(MemoryRegion *address_space,
> diff --git a/hw/nvram/eeprom93xx.c b/hw/nvram/eeprom93xx.c
> index 07f09549ed..ca6f591c84 100644
> --- a/hw/nvram/eeprom93xx.c
> +++ b/hw/nvram/eeprom93xx.c
> @@ -86,7 +86,7 @@ struct _eeprom_t {
>   uint8_t addrbits;
>   uint16_t size;
>   uint16_t data;
> -  uint16_t contents[0];
> +  uint16_t contents[];
> };
> 
> /* Code for saving and restoring of EEPROM state. */
> diff --git a/hw/rdma/vmw/pvrdma_qp_ops.c b/hw/rdma/vmw/pvrdma_qp_ops.c
> index bd6db858de..8050287a6c 100644
> --- a/hw/rdma/vmw/pvrdma_qp_ops.c
> +++ b/hw/rdma/vmw/pvrdma_qp_ops.c
> @@ -34,13 +34,13 @@ typedef struct CompHandlerCtx {
> /* Send Queue WQE */
> typedef struct PvrdmaSqWqe {
>   struct pvrdma_sq_wqe_hdr hdr;
> -  struct pvrdma_sge sge[0];
> +  struct pvrdma_sge sge[];
> } PvrdmaSqWqe;
> 
> /* Recv Queue WQE */
> typedef struct PvrdmaRqWqe {
>   struct pvrdma_rq_wqe_hdr hdr;
> -  struct pvrdma_sge sge[0];
> +  struct pvrdma_sge sge[];
> } PvrdmaRqWqe;
> 
> /*
> diff --git a/hw/usb/dev-network.c b/hw/usb/dev-network.c
> index 9a78ad928b..6210427544 100644
> --- a/hw/usb/dev-network.c
> +++ b/hw/usb/dev-network.c
> @@ -626,7 +626,7 @@ static const uint32_t oid_supported_list[] =
> struct rndis_response {
>   QTAILQ_ENTRY(rndis_response) entries;
>   uint32_t length;
> -  uint8_t buf[0];
> +  uint8_t buf[];
> };
> 
> typedef struct USBNetState {
> diff --git a/hw/usb/dev-smartcard-reader.c b/hw/usb/dev-smartcard-reader.c
> index 02693a26ad..ef72738ced 100644
> --- a/hw/usb/dev-smartcard-reader.c
> +++ b/hw/usb/dev-smartcard-reader.c
> @@ -227,7 +227,7 @@ typedef struct QEMU_PACKED CCID_Parameter {
> typedef struct QEMU_PACKED CCID_DataBlock {
>   CCID_BULK_IN b;
>   uint8_t   bChainParameter;
> -  uint8_t   abData[0];
> +  uint8_t   abData[];
> } CCID_DataBlock;
> 
> /* 6.1.4 PC_to_RDR_XfrBlock */
> @@ -235,7 +235,7 @@ typedef struct QEMU_PACKED CCID_XferBlock {
>   CCID_Header hdr;
>   uint8_t   bBWI; /* Block Waiting Timeout */
>   uint16_t   wLevelParameter; /* XXX currently unused */
> -  uint8_t   abData[0];
> +  uint8_t   abData[];
> } CCID_XferBlock;
> 
> typedef struct QEMU_PACKED CCID_IccPowerOn {
> diff --git a/hw/virtio/virtio.c b/hw/virtio/virtio.c
> index b2d415e5dd..b6c8ef5bc0 100644
> --- a/hw/virtio/virtio.c
> +++ b/hw/virtio/virtio.c
> @@ -54,7 +54,7 @@ typedef struct VRingAvail
> {
>   uint16_t flags;
>   uint16_t idx;
> -  uint16_t ring[0];
> +  uint16_t ring[];
> } VRingAvail;
> 
> typedef struct VRingUsedElem
> @@ -67,7 +67,7 @@ typedef struct VRingUsed
> {
>   uint16_t flags;
>   uint16_t idx;
> -  VRingUsedElem ring[0];
> +  VRingUsedElem ring[];
> } VRingUsed;
> 
> typedef struct VRingMemoryRegionCaches {
> diff --git a/net/queue.c b/net/queue.c
> index 61276ca4be..0164727e39 100644
> --- a/net/queue.c
> +++ b/net/queue.c
> @@ -46,7 +46,7 @@ struct NetPacket {
>   unsigned flags;
>   int size;
>   NetPacketSent *sent_cb;
> -  uint8_t data[0];
> +  uint8_t data[];
> };
> 
> struct NetQueue {
> 

Reviewed-by: David Hildenbrand <david@xxxxxxxxxx>

-- 
Thanks,

David / dhildenb


_______________________________________________
Xen-devel mailing list
Xen-devel@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
https://lists.xenproject.org/mailman/listinfo/xen-devel

 


Rackspace

Lists.xenproject.org is hosted with RackSpace, monitoring our
servers 24x7x365 and backed by RackSpace's Fanatical Support®.